Now Playing Tracks

Би Эзэнтэй едер бур аль болох өөр өөр аргаар цаг енгеруулэхийг хусдэг. Гадаа кофе ууж суух ч юмуу дулаараад ирэхээр гадуур алхах, хуйтэнд бол кофе шоп дотор суух гээд л :) Тэр буртээ би ч Эзэн ч баярлаж байгааг мэдрэх л хамгийн гоё нь юмдаа

We make Tumblr themes